Aprovació de les persones admeses, del tribunal i la data del procés selectiu de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada

Es fa pública la resolució de l’aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada.

Procés selectiu borsa de treball Vigilant Municipal de Peralada. Obrir.