Aprovació de les persones admeses, del tribunal i la data del procés selectiu de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’Auxiliar de Comunicació i Cultura.

Es fa pública la resolució de l’aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’Auxiliar de Comunicació i Cultura.

Procés selectiu borsa de treball Auxiliar de Comunicació i Cultura. Obrir.