Anunci d’exposició pública del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2019

Podeu consultar l’Anunci al BOP Núm. 241 – 18 de desembre de 20188. Obrir