Anunci d’esmena de les bases per a la convocatòria d’una borsa de treball de vigilant municipal

En el següent Anunci s’esmenta l’errada detectada en el punt tercer de les bases per la convocatòria d’una borsa de treball de vigilant municipal, publicades en el BOP número 36 de 20 de febrer de 2019.

Anunci d’esmena de les bases per a la convocatòria d’una borsa de treball de vigilant municipal. Obrir.