ANUNCI Delegació de competències per a la senyalització i l’adequació del pas de bicicletes del traçat del projecte Bicitranscat EFA 156/16

De conformitat amb els Decrets d’Alcaldia núm. 2021DECR000524 I 2021DECR000525 de 16 d’octubre de 2021, es publica aquest anunci per donar coneixement de la delegació de competències per a la senyalització i l’adequació del pas de bicicletes del traçat del projecte Bicitranscat EFA 156/16.

Anunci BOP 213 · Núm. edicte 9125 · Data 08-11-2021. Consultar