Anunci de modificació calendari fiscal 2018, IBI Urbana

Per decret d’alcaldia núm. 128/2018, de data 15 de març de 2018, s’aprova la modificació del calendari fiscal per l’exercici econòmic 2018 de l’Impost de Béns Immobles Urbans.
BOP Núm. 56 – 20 de març de 2018. Obrir