Anunci de convocatòria per a la contractació d ’un/a auxiliar administratiu/va per a l ’Oficina de Turisme de Peralada

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia de data 2 de març de 2020, s’ha aprovat la convocatòria del procés selectiu per a la convocatòria d’una plaça d’auxiliar informador/a per a l’Oficina de Turisme de Peralada, mitjançant procediment de concurs lliure.

*D’acord amb el que es disposa a l’article del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb efectes a 1 de juny de 2020, es reprèn el còmput dels terminis administratius,per tant es reobre el termini de presentació de sol·licituds.
La data de finalització de termini de presentació de sol·licitud serà el proper dia 22 de juny de 2020.
Model Instància procés selectiu. Descarregar.
Anunci BOP Bases per a la convocatòria. Consultar.
Anunci DOGC aprovació de les bases. Consultar