Anunci de convocatòria d’una plaça de un/a netejador/a per a l’Ajuntament

Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 210/2018 de data 4 de maig de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a netejador/a per a l’Ajuntament de Peralada.

  • Anunci de convocatòria d’una plaça de un/a netejador/a. Obrir.
  • Instància de Participació en el procés selectiu d’un/a netejador/a. Obrir.

Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el model normalitzat adjunt a les presents bases, en hores d’atenció al públic (9:00 a 14:00 hores), de dilluns a divendres, llevat festius, fins el dia 4 de juny de 2018.

Més informació d’ofertes de feina al servei Feina en Xarxa.