Anunci de convocatòria d’una borsa de treball de vigilant municipal

Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 30 de maig de 2017 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu. Les bases es reprodueixen íntegrament en el BOP Núm. 107 – 6 de juny de 2017
Les instàncies de participació es poden presentar fins el dimecres 5 de juliol de 2017.
Model Instància de participació en el procès selectiu. Descarregar