Anunci de convocatòria d’una borsa de treball de vigilant municipal

Per Decret d’alcaldia-Presidència del dia 30 de maig de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.

Bases convocatòria borsa de treball de vigilant municipal. Consultar.
Anunci DOGC de la convocatòria de la borsa de treball de vigilant municipal. Consultar.
Instància de participació en el procés selectiu.Descarregar