Anunci de convocatòria d’una borsa de treball d’Auxiliar de Comunicació i Cultura

Per Decret d’alcaldia-Presidència del dia 31 de maig de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de tècnic/auxiliar de comunicació i cultura, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.

Bases convocatòria borsa de treball d’Auxiliar de Comunicació i Cultura. Consultar.
Anunci DOGC de la convocatòria de la borsa de treball d’Auxiliar de Comunicació i Cultura. Consultar.
Instància de participació en el procés selectiu. Descarregar