Anunci de convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de places d’administratiu d’administració general

Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 414/2018 de data 6 d’agost de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu d’administració general. Les bases es reprodueixen íntegrament a continuació: Anunci de convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de places d’administratiu d’administració general.

Instància de participació en el procés selectiu. Descarregar

DOGC