Anunci d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2020

Presentació del calendari de pagament dels impostos i taxes municipals per l’exercici econòmic 2020.
  • Anunci del calendari fiscal per a l’exercici 2020. Consultar.
  • Sol·licitud de fraccionament de l’BI. Descarregar