Anunci BOE de baixa per inscripció indeguda al Padró mpal. d’habitants

Anunci al BOE Núm. 262, de 2 de noviembre de 2021 Supl. N.Pág.1 respecte expedient de baixa per inscripció indeguda al Padró mpal. d’Habitants.
Podeu consultar l’anunci clicant el següent enllaç: consultar