Ajuts de 200€ per a persones treballadores destinaT a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la convocatòria a uns ajuts de 200€ per a persones treballadores per destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 🏻

L’objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19.

A qui va dirigit?
A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
  • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. Consulta tota la informació aquí.