Servei de Control de Mosquits

mosquitambnom2
El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter divideix les seves tasques en dues branques principals, per un costat les que realitza pels propis municipis de la Macomunitat, que inclouen el control de mosquits i en alguns d’ells el control de plagues urbanes, i per altra banda, les que realitzat mitjançant convenis amb altres administracions locals o supramuniciplas, com per exemple Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona.

Per a més informació entra al web: serveicontrolmosquits.org