Joventut

Logo_EspaiJove

L’Espai Jove és l’equipament juvenil de referència del municipi de Peralada i Vilanova de la Muga. L’equipament es va inaugurar l’any 2008 amb l’objectiu de posar a disposició dels i les joves un espai de referència i de dinamització de l’acció juvenil. Obert a totes les persones joves de 12 a 29 anys. Des del curs 2020 – 2021 ens pots trobar al Camí de la Garriga 1 (al 1r pis del centre de dia).

A l’Àrea de Joventut hi pots trobar diferents tipus de serveis:

* Espai Jove:

Oferim un espai divers on poder realitzar molts tipus d’activitats: jocs de taula, tallers, jocs de rol, sortides, activitats esportives, espais de trobada… A través de la participació organitzem una programació d’activitats molt diversa que pots consultar a les nostres xarxes.

Disposem d’un espai amb ordinadors i accés a internet per a poder realitzar els deures i treballs acadèmics tant en grup com a nivell individual amb el suport de la dinamitzadora si és necessari.

Horari: De dimarts a divendres de 16:15 a 19h a càrrec de la dinamitzadora juvenil

Si t’animes a participar vine a veure’ns i/o segueix-nos a les xarxes socials!

* Informació i assessorament:

Espai que pretén donar-te el suport necessari per facilitar el teu procés de creixement i desenvolupament. Quan et trobis davant de reptes que no sempre poden ser fàcils com cap on orientar el teu camí formatiu, com iniciar o ampliar el teu recorregut laboral, opcions per emancipar-te, quan tens ganes de marxar a viure una experiència a l’estranger, dissenyar un nou projecte…

Oferim informació i assessorament en temes acadèmics, laborals, de salut, mobilitat internacional, oci i cultura, esports, tràmits i molt més… Servei individualitzat, personal i confidencial
Horari: Dimarts de 10 a 13:30h o hores convingudes a càrrec de la Tècnica de Joventut

Contacte: Instagram / Facebook / Twitter – @espaijoveperalada
Tècnica de Joventut – Irene López Cánovas | 671 070 622 | ilopez@altemporda.cat
Dinamitzadora juvenil | 681 18 02 12 | espaijove@peralada.cat

Pla local de joventut de Peralada 2020-2024

El Ple de l’Ajuntament, per acord de data 4 de febrer de 2021, va aprovar inicialment el Pla local de joventut de Peralada 2020-2024.
L’anunci d’informació pública del Pla es va publicar al DOGC núm. 859 de 8 de març de 2021, a l’e-tauler de la Seu Electrònica Municipal, al BOP núm. 43 de 4 de març de 2021 i al web municipal.

Atès que durant el termini de trenta dies d’exposició pública no s’hi han presentat al·legacions, el Pla es considera aprovat definitivament.

 • Pla local de joventut 2020-2024 Consultar.
 • Núm. BOP 43 · Núm. edicte 1639 · Data 04-03-2021 Consultar
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8359 – 8.3.2021 Consultar

Programa de Garantia Juvenil 2021

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció per a la contractació d’una persona jove per a la realització de tasques d’administratiu/va per a l’Ajuntament de Peralada.

Requisit d’accés al procés de selecció

 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • Estar en possessió d’una de les següents titulacions: CFGM de Gestió Administrativa, CFGS d’Administració i Finances, CFGS d’Assistència a Direcció, Grau en Dret, Grau en Gestió d’empreses.
 • Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) a l’Oficina de Treball del SOC al Programa de Garantia Juvenil i trobar-se en situació d’atur.


Característiques del contracte
– Contracte de treball en pràctiques de sis mesos de durada (a de començar com a màxim el dia 20/09/2021).

Procés selectiu, descripció de tasques, tribunal qualificador, entre d’altres: estan definits a les bases reguladores del procés, que podeu trobar al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, a l’e-tauler i a la pàgina web municipal (www.peralada.org), on us podeu descarregar el model d’instància normalitzat.

Les persones interessades que compleixin els requisits* poden presentar el currículum vitae amb el model d’instància normalitzat i la documentació a l’Ajuntament de Peralada (plaça Gran, 7) de 9,00 a 14,00 hores, fins el dia 1 de setembre.

* Aquest ajut s’emmarca dins el Programa de Joves en Pràctiques 2017, està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i està condicionada al compliment de les bases reguladores i la convocatòria, segons l’Ordre TSF/115/2018 i la Resolució TSF/1556/2021 i està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Documentació

 • Anunci bases PGJC2021 Consultar
 • Model instancia PGJC2021 Descarregar
 • Cartell informatiu candidats Consultar
 • Cartell A3 PGJC2021 Consultar
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 3 de setembre de 2021. Núm. 2021DECR000441. Consultar
 • Puntuació procés de selecció Garantia Juvenil 14/09/2021. Consultar
 • Decret d’Alcaldia-Presidència de contractació d’una persona jove per a la realització de tasques d’administratiu/va. Consultar
 • Edicte sobre la contractació de personal en pràctiques BOP 188 · Núm. edicte 8088 · Data 29-09-2021 ·Consultar

Declaració responsable i autorització a participar a les activitats organitzades per l’Espai Jove.

Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19 i autorització per part dels pare/mare/tutor/tutora a participar a les activitats organitzades per l’Espai Jove. Descarregar.

Tens jocs de taula que no fas servir?

CARTELL DONACIÓ JOCS DE TAULA ESPAI JOVE DE PERALADA_page-0001

Enllaços d'Interès