INSTITUT PERALADA

89834846_110921743869932_1819171674969341952_nCamí de la Garriga s/n
whatsapp:667 372 885
correu electrònic: insperalada@xtec.cat
web: (en construcció)
Facebook: Institut Peralada, @insperalada
Instagram: Institut Peralada, @insperalada