Fira Medieval · Na Mercadera

Propera edició: Diumenge 7 de juny de 2020 · Peralada
Visit Peralada: Fira Medieval de Na Mercadera

 33834361_2072272693054095_2340226455801167872_n IMG_1212

Bases firaires Fira Medieval Peralada 2020

Descripció
L’ objecte de les presents bases és la regulació del procediment d’atorgament de les llicències per a la ocupació temporal de la via pública amb parades desmuntables destinades a la demostració d’oficis i a la venda de productes d’artesania, així com a la venda de productes alimentaris i d’altre tipus, a la XVI Fira Medieval Na Mercadera, que tindrà lloc el proper diumenge 7 de juny de 2019.

Qui ho pot demanar?
Titulars de parades de venda ambulant, preferentment artesania, que compleixin amb els requisits de la normativa adjunta.

Quan?
Fins el dia 20 de març de 2020, a les 14.00 hores.

Documentació necessària
Bases Fira Medieval 2020. Descarregar
Fulls de Sol·licitud. Descarregar

Informació complementària
Guia de pràctiques
correctes d’higieneper a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires. Consultar

Canals de tramitació
Enviant degudament omplerta la sol·licitud i la documentació adjunta a través de La seu electrònica.
*Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l’Ajuntament de Peralada.

Programa d'actes Fira Medieval Na Mercadera 2020

Programa d’actes. (Properament)