Fira Medieval · Na Mercadera

Propera edició: Diumenge 5 de juny de 2022 · Peralada
Visit Peralada: Fira Medieval de Na Mercadera

 33834361_2072272693054095_2340226455801167872_n IMG_1212

Bases firaires Fira Medieval Peralada

Descripció
L’ objecte de les presents bases és la regulació del procediment d’atorgament de les llicències per a la ocupació temporal de la via pública amb parades desmuntables destinades a la demostració d’oficis i a la venda de productes d’artesania, així com a la venda de productes alimentaris i d’altre tipus, a la Fira Medieval Na Mercadera.

Qui ho pot demanar?
Titulars de parades de venda ambulant, preferentment artesania, que compleixin amb els requisits de la normativa adjunta.

Quan? Diumenge 5 de juny de 2022

Documentació necessària

Informació complementària
Guia de pràctiques
correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires. Consultar

Canals de tramitació
Enviant degudament omplerta la sol·licitud i la documentació adjunta a través de La seu electrònica.
*Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l’Ajuntament de Peralada.

Programa d'actes Fira Medieval Na Mercadera

Programa d’actes. (Properament)