Fira Medieval · Na Mercadera

Propera edició: Diumenge 3 de juny de 2018 · Peralada
Visit Peralada: Fira Medieval de Na Mercadera

phpThumb_generated_thumbnailjpg

Bases firaires Fira Medieval Na Mercadera 2018

Descripció
L’ objecte de les presents bases és la regulació del procediment d’atorgament de les llicències per a la ocupació temporal de la via pública amb parades desmuntables destinades a la demostració d’oficis i a la venda de productes d’artesania, així com a la venda de productes alimentaris i d’altre tipus.

Qui ho pot demanar?
Titulars de parades de venda ambulant, preferentment artesania, que compleixin amb els requisits de la normativa adjunta.

Quan?
Fins el dia 30 de març de 2018, a les 14.00 hores.

Documentació necessària
D’acord amb normativa adjunta. Bases Fira Medieval 2018 Peralada
Sol·licitud. Sol·licitud Fira Medieval 2018 Peralada

Canals de tramitació
Enviant degudament omplerta la sol·licitud i la documentació adjunta a través de La seu electrònica.
*Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l’Ajuntament de Peralada.

Programa d'actes Fira Medieval Na Mercadera 2018

Programa d’actes. Descarregar