Notícies

26/11/2018
Eleccions municipals del 26 de maig de 2019. Ets resident estranger i vols votar a les eleccions municipals? Estar inscrit al cens elect
06/11/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
02/11/2018
L’Ajuntament de Peralada amb la col·laboració de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima (l’ACEC), ha posat a disposició del ciu
29/10/2018
Per Decret de l'Alcaldia 508/2018 de data 29/10/2018 s'ha resol contractar en pràctiques, a partir del dia 31/10/2018 i fins el 30/04/2018,
15/11/2018
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
09/11/2018
Els informem que  per tasques de manteniment i prevenció, el proper dilluns 12/11/2018 es procedirà a la instal·lació d’un By-Pass a
05/11/2018
Diputació de Girona, aquest any 2018, ha atorgat altres ajuts a l’Ajuntament de Peralada per portar a terme les actuacions següents: &n
30/10/2018
Aquest dimecres 31 d’octubre, començarà a treballar com a informador turístic del CTC Sant Domènec el jove que ha estat contractat e
26/10/2018
Publicació de la llista de puntuació final, resultat de les proves de selecció per crear la Borsa de treball per a la cobertura de possib