Notícies

16/02/2016
Al DOGC núm. 7059, de 16-02-2016 s'ha publicat la resolució per la qual es fa públic l'acord de declaració d'impacte ambiental del proje
12/02/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 3 de novembre de 2015 va concedir a l’Ajuntament de Peralada un ajut de 17.000,00 euros p
12/02/2016
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà convoca un procés de selecció per a la contractació laboral temporal de diferents perfils profess
11/02/2016
Avui, dijous 11 de febrer de 2016 es publica, mitjançant el Decret d’Alcaldia 26/2016, la llista definitiva de les persones aspirants adm
08/02/2016
D’acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
12/02/2016
L’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 619,52 euros a l’Ajuntament de Peralada p
12/02/2016
Les actuacions de connexió de les aigües plujanes del carrer Baixada de la Font i d’instal·lació de la xarxa de gas dels carrers Hospi
12/02/2016
L’any 2015, Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona, va concedir a l’Ajuntament de Peralada diverses subvencions per
10/02/2016
Et convidem a participar al CONCURS DE L'AIGUA convocat per l'Agència Catalana de l'Aigua, per celebrar l'edició del Dia Mundial de l'Aig
02/02/2016
El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec presenta la nova Programació d’Activitats per aquest temporada hivern-primavera 2016, amb 22