Notícies

23/10/2018
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i de la data del procés selectiu d'inform
18/10/2018
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió e
11/10/2018
NOTA INFORMATIVA Dilluns dia 15, dimarts dia 16 i dimecres dia 17 d’Octubre, el carrer MAJOR de Vilanova de la Muga restarà tallat al pa
08/10/2018
El Ple de l’Ajuntament de Peralada en sessió data 27 de setembre de 2018 ha aprovat definitivament el projecte d'obres per a l’adequaci
02/10/2018
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat un dels dos ajuts que havia sol·licitat l’Ajuntament de Peralada per a la c
18/10/2018
Aquest projecte, del que enguany s'enceta la 8a edició, està impulsat per l’àrea de joventut del Consell Comarcal de L’Alt Empordà,
30/10/2018
Aprovació de preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir a Sortides CUlturals organitzades per l’Oficina de Turisme
09/10/2018
Tibiger, SA, representat per la senyora Maria Mercè Oriol Hilari, ha presentat en aquest Ajuntament el projecte per a la instal·lació de
05/10/2018
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora de la Xarxa d'aigua potablee, l’empresa Aqualia té previst realitzar el proper dimarts
05/10/2018
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertur