Notícies

20/12/2018
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Sota Muralla i carrer dels Tints , l
18/12/2018
El proper divendres 21 a Can Sala de Vilanova de la Muga hi haurà obert el Punt d’informació energètic per atendre les consultes per es
05/12/2018
Presentació del calendari fiscal per l’exercici econòmic 2019. Anunci del calendari fiscal per a l’exercici 2019. Descarregar.
20/12/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
07/12/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
28/11/2018
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Urbanització Club de Golf Peralada ,