Notícies

07/12/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
28/11/2018
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Urbanització Club de Golf Peralada ,
15/11/2018
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
09/11/2018
Els informem que  per tasques de manteniment i prevenció, el proper dilluns 12/11/2018 es procedirà a la instal·lació d’un By-Pass a
18/12/2018
El proper divendres 21 a Can Sala de Vilanova de la Muga hi haurà obert el Punt d’informació energètic per atendre les consultes per es
05/12/2018
Presentació del calendari fiscal per l’exercici econòmic 2019. Anunci del calendari fiscal per a l’exercici 2019. Descarregar.
26/11/2018
Eleccions municipals del 26 de maig de 2019. Ets resident estranger i vols votar a les eleccions municipals? Estar inscrit al cens elect
06/11/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai