Notícies

19/07/2019
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu de la bors
13/07/2019
La Direcció General de Transit informa: Atesa la presència d'Oficines de Correus en pràcticament tots els municipis, s'ha establert
05/07/2019
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre
03/07/2019
Ja es pot consultar el Programa d’Actes Estiu 2019, amb una trentena d’activitats, a Peralada i Vilanova de la Muga, organitzades des de
28/06/2019
L'episodi extrem de calor que estem patint ha comportat l'activació simultània del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) i del P
19/07/2019
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu de la bors
05/07/2019
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre
04/07/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
02/07/2019
ENDESA informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de mant
27/06/2019
Per tal de fomentar hàbits i comportaments adequats davant les diferents situacions de risc us facilitem enllaços d'interès per a