Notícies

08/12/2016
Tallers i jocs infantils, Concerts de Nadal, les Quines, el Pessebre Vivent o les ja tradicionals arribades del Patge Martí i dels Reis Mag
15/11/2016
S’INICIA EL CONTRACTE DE TREBALL SUBVENCIONAT I DESTINAT A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES Avui ha començat a treba
07/11/2016
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2016 va aprovar definitivament el Reglament dels Vigilants Municip
27/10/2016
En relació amb l’assumpte de referència, em plau comunicar-vos que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió de
17/10/2016
Per aclarir dubtes i explicar millor el procés de regularització cadastral que va iniciar l'Estat espanyol el 2014, l'Ajuntament de Perala
16/11/2016
Aquest any 2016, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme
28/10/2016
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a aquesta Corporació una subvenció per a la contractació d’una persona j
26/10/2016
Per Decret d’Alcaldia núm. 331/2016 del dia 26 d’octubre s’ha resolt convocar la sessió del Ple extraordinari pel proper dimecres di
11/10/2016
Avui dimarts 11 d’octubre de 2016 ha sortit publicat al DOGC Núm.7224  l’anunci del Procés de selecció del lloc de treball vacant