Notícies

04/01/2016
En compliment de la legislació laboral, el Ple de l’Ajuntament de Peralada, en la sessió del dia 2 de setembre de 2015, acordà fixar le
20/11/2015
Al BOP de Girona núm. 224 de 20 de novembre de 2015 ha sortit publicat l'anunci de l'aprovació inicial del plànol de delimitació de m
18/11/2015
El dimecres ha sortit publicat al DOGC l'anunci de la Convocatòria de la borsa de treball de vigilant municipal que va ser aprovada per 
12/11/2015
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 4 de novembre de 2015 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació
05/11/2015
La Societat Municipal de l’Ajuntament de Peralada, Serveis Recreatius, Culturals i Esportius S.A. inicia, a partir del dia 5 de novembre,
23/11/2015
Peralada s'ha adherit a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. L'objectiu de l'adhesió de l’Ajuntament de Peralada és aprofita
19/11/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es
12/11/2015
El Ple de l’Ajuntament de Peralada celebrat 29 d’octubre de 2105 va acordar ratificar el Decret 239/2015 de 30 de setembre de 2015 que a
12/11/2015
L’AJUNTAMENT DE PERALADA PARTICIPA EN EL PROJECTE TREBALL I FORMACIÓ DEL SOC A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ  
26/10/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai