Notícies

24/01/2017
L’any 2016, Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona, va concedir a l’Ajuntament de Peralada diverses subvencions per
02/01/2017
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 2 de novembre de 2016, transcorregut el termini de trenta dies d'exposi
02/01/2017
Anunci sobre el Calendari Fiscal per a l’exercici 2017. DESCARREGAR Finalitzats els terminis d'ingrés assenyalats els deutes que no hag
27/12/2016
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
15/12/2016
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa
11/01/2017
L’Alcalde de Peralada, Pere Torrent, i la directora del Servei  Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, han signat aquest migdia e
02/01/2017
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 2 de novembre de 2016, va aprovar provisionalment les ordenances fiscal
29/12/2016
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data
17/12/2016
INFORMEM Bona tarda, us informem sobre l’avaria de l’aigua, i com s’està seguint el problema, segons les informacions que ens facili
15/12/2016
El 30 de novembre de 2016 s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Peralada el procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’in