Notícies

24/01/2019
En sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Peralada ha acordat aprovar inicialment la modificació de
20/12/2018
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Sota Muralla i carrer dels Tints , l
18/12/2018
El proper divendres 21 a Can Sala de Vilanova de la Muga hi haurà obert el Punt d’informació energètic per atendre les consultes per es
18/01/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
20/12/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
07/12/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai