Notícies

06/11/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
02/11/2018
L’Ajuntament de Peralada amb la col·laboració de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima (l’ACEC), ha posat a disposició del ciu
29/10/2018
Per Decret de l'Alcaldia 508/2018 de data 29/10/2018 s'ha resol contractar en pràctiques, a partir del dia 31/10/2018 i fins el 30/04/2018,
23/10/2018
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i de la data del procés selectiu d'inform
09/11/2018
Els informem que  per tasques de manteniment i prevenció, el proper dilluns 12/11/2018 es procedirà a la instal·lació d’un By-Pass a
05/11/2018
Diputació de Girona, aquest any 2018, ha atorgat altres ajuts a l’Ajuntament de Peralada per portar a terme les actuacions següents: &n
30/10/2018
Aquest dimecres 31 d’octubre, començarà a treballar com a informador turístic del CTC Sant Domènec el jove que ha estat contractat e
26/10/2018
Publicació de la llista de puntuació final, resultat de les proves de selecció per crear la Borsa de treball per a la cobertura de possib
18/10/2018
Aquest projecte, del que enguany s'enceta la 8a edició, està impulsat per l’àrea de joventut del Consell Comarcal de L’Alt Empordà,