Notícies

13/01/2022
Quadre resum de tràmits que es poden fer de forma no presencial a la Prefectura de Trànsit, s'indica quins tràmits i quins cana
13/01/2022
La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia comunica la detecció d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N
Des del 16/01/2022 fins al 20/01/2022
L’any comença amb la festa de Sant Antoni, patró dels animals. Els actes s'inicien amb la tradicional benedicció dels animals, a la pla
27/12/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
13/12/2021
Peralada i Vilanova de la Muga celebren les festes de Nadal amb una desena d'actes per a petits i grans. No hi fanten els clàssics com el
13/01/2022
RESOLUCIÓ TES/ /2020, per la qual es renova l’autorització ambiental G1AAI150020 al senyor Pere Vidal Salort, per a una explotació de b
10/01/2022
Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient “Aprovació del Pressupost General
30/12/2021
Atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació contra l'acord d'aprovació de modificació d'unes ordenances fiscals per a l'exe
17/12/2021
Des de Protecció Civil inicien un any més la campanya de preparació i sensibilització davant dels riscos d’hivern i us fem arribar e
10/12/2021
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2021 ha aprovat inicialment el Pressupost General, les Bases d'Execu