General

08/02/2016
D’acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
01/02/2016
L’AJUNTAMENT DE PERALADA TORNA A PARTICIPAR EN EL PROJECTE TREBALL I FORMACIÓ A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ   Una
15/01/2016
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió de 23 de desembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntu
14/01/2016
Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra els acords d’aprovació inicial per a la modificació de l’ordenanç
07/01/2016
Calendari fiscal de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Peralada: 1.- TRIBUTS GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT Conceptes Període Te
02/02/2016
El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec presenta la nova Programació d’Activitats per aquest temporada hivern-primavera 2016, amb 22
22/01/2016
A certes zones de Peralada no es veu bé la televisió, fetes les consultes a Localret que és l’ens que assessora a l’Ajuntament en tem
14/01/2016
El passat 31 de desembre va finalitzar el projecte “Peralada al Cor de l’Empordà, Pla de turisme sostenible i accessible” que ha ting
08/01/2016
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió de 23 de desembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntu
05/01/2016
Avui, dimarts 5 de gener de 2016 es publica, mitjançant el Decret d’Alcaldia 316/2015, el llistat d’admesos i exclosos del procés sele