El Ple. Consistori municipal

El Ple Municipal de Peralada està format per tots els regidors i les regidores escollits en les darreres Eleccions Municipals i presidit per l’Alcalde-President.

Està constituït per 9 membres, tal com s’estableix legalment pel nombre d’habitants del nostre municipi.

Les atribucions del Ple les estableix la Llei 7/1985, del 2 d’abril, que regula les Bases de Règim Local.

  • Edicte d’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals. BOP Núm. 141 – 23 de juliol de 2019.

MEMBRES DEL CONSISTORI MUNICIPAL

Junts per Peralada i Vilanova

  • Pere Torrent i Martín
  • Rosa Cortada Sánchez
  • Miquel Brugat Vilanova
  • Ernest Pratcorona Canela
  • Aina Cabello Palahí
  • Josep Tor Prunell
  • David Bigas Vargas

Independents per Vilanova

  • Marc Sabater Armengou
  • Joan Carles Planas Suñer