Accessibilitat

Aquest web vol donar compliment al principi d’accessibilitat que ha de permetre un accés fàcil i sense limitacions als seus continguts per part de qualsevol persona, amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat.

Amb aquest propòsit les pàgines d’aquest web compleixen el nivell AA de les Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.0 (Recomanació del W3C d’11 de desembre de 2008).

Excepcionalment es poden donar incompliments puntuals d’aquest estàndard, especialment per raó del format o qualitat d’alguns documents.

En qualsevol cas, l’Ajuntament agrairà qualsevol consulta o suggeriment de millora referida a l’accessibilitat d’aquest lloc web. Poden ser enviades a l’adreça [indicar la bústia de suggeriments prevista per l’Ajuntament o l’adreça genèrica]

La darrera revisió sobre el nivell d’accessibilitat d’aquest lloc web s’ha efectuat el febrer de 2015.