Notícies
Xarxa
+
17/09/2018
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre
06/09/2018
Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost 6/2018. Edicte
03/09/2018
CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient), alerta de la presència d'un nou insecte invasor, el bernat marbrejat ("Halyomor
10/08/2018
Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 414/2018 de data 6 d’agost de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria de
07/08/2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
10/09/2018
Aprovació de preu públic per a la organització d’una marxa popular a Vilanova de la Muga. BOP Núm. 175 – 10 de setembre de 2018.
04/09/2018
En sessió de data 7 d’agost de 2018, la Junta de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Peralada els ajuts següents inc
13/08/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 1
07/08/2018
En data 22 de juny de 2018, Casino Castillo de Perelada, SLU ha presentat en aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència municipal per a
03/08/2018
En data 22 de juny de 2018, Casino Castillo de Perelada, SLU ha presentat en aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència municipal per a