Notícies
Xarxa
+
22/05/2020
               Davant la situació d’alarma i de l’escassetat de mascaretes, va sorgir a iniciativa popular crear un grup de v
12/05/2020
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat per informar que, a partir d’aquest dimecres, 13 de maig
29/04/2020
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la convocatòria a uns ajuts de 200€ per a persones treballadores per destin
27/04/2020
Endesa informa de diversos talls de subministrament per manteniment en diversos carrers de Peralada el dimecres 29 i dijous 30 d'abril. La
22/05/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
14/05/2020
L’app lacompra permet realitzar comandes en línia als comerços de proximitat de Catalunya L’Ajuntament de Peralada promou l’aplicac
07/05/2020
Per decret d'alcaldia 2020DECR000192, de data 30 d’abril de 2020, s'aprova la modificació del calendari fiscal per l'exercici econòmic 2
29/04/2020
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania
22/04/2020
Trametem el Calendari Fiscal vigent, actualitzat a dia d'avui per fer front a la crisi econòmica derivada per la COVID-19. A DESTACAR