Notícies
Xarxa
+
27/04/2017
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Peralada, per tal de promoure la recerca relacionada amb Peralada i/o Vilanova de la Muga
26/04/2017
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 134/2017 de 19 d’abril de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria de
21/04/2017
Per Resolució de l’Alcaldia de data 21 d'abril de 2017, s’ha aprovat el següent calendari del procés de preinscripció i matriculaci
13/04/2017
En sessió de data 13 d’abril de 2017 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte d'obres de millora de l’accés
30/03/2017
Avui dijous 30 de març, amb motiu de treballs de neteja del dipòsit d'aigua, es tallarà el subministrament al terme de Vilanova de la Mug
26/04/2017
Per al coneixement general, es fa públic els acords adoptats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de dat
25/04/2017
Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de data 13 d’abril de 2017, s’ha acordat aprovar inicialment el projecte d'obres de
18/04/2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
06/04/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
28/03/2017
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de 2017, s’ha aprovat inicialment el Pla local de se