Notícies
Xarxa
+
27/09/2016
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
21/09/2016
Un any més, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, el dissabte 24 de setembre,  a les 10h matí des de Sant Sebast
Des del 01/09/2016 fins al 25/09/2016
slof-aj-fornells-gran
Convocatòria oberta fins al 25 de setembre. Per més informació feu clic AQUÍ. Per veure el cartell feu clic AQUÍ.
12/08/2016
BAN Informatiu referent a la concessió de Distintius d’estacionaments i circulació al casc antic. Descarregar
01/08/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modif
26/09/2016
Joaquim Cerdà Fontcuberta ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció de la nau 3a per a l’ampliació de l
12/09/2016
Per Decret d’Alcaldia número 288/2016 de l’Ajuntament de Peralada s’ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut 2016-2019. Es sot
26/08/2016
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa
02/08/2016
Es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data 26 de ju
01/08/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modif