+
24/08/2015
Les persones interessades poden enviar el seu currículum, juntament amb una carta de presentació, a l’adreça electrònica
06/08/2015
El Ministeri d’Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, està fent la regularització cadastral per ajustar les dades cadastra
03/07/2015
Un cop finalitzat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça laboral temporal d’auxiliar informador/a de l’Oficina de Turisme municipal de Peralada (temporada d’estiu 2015), s’adjunta el llistat d’aprovats per ordre de puntuació i el llistat de la borsa de treball: – Llista de puntuacions definitives – Borsa de treball temporada estiu 2015
30/06/2015
Avui dimarts 30 de juny,  a les 20 hores al CTC Sant Domènec de Peralada tindrà lloc el taller pràctic per ajudar a interpretar la factu
23/06/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
10/08/2015
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de juny, va delegar a favor de l’alcalde-president competències en matèria de contractació
Des del 10/07/2015 fins al 17/08/2015
Avui dia 23 de juliol, s’ha fet públic a la web municipal de Peralada, la relació de parades acceptades en la segona selecció, pe
Des del 01/07/2015 fins al 13/09/2015
Ja es pot consultar el Programa d’Actes Estiu 2015, amb més d’una trentena d’activitats, a Peralada i Vilanova de la Mug
26/06/2015
Es fa pública la llista d’aspirants admesos i exclosos i la modificació de lloc de realització de les proves i entrevista en el pr
22/06/2015
Un any més, Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada diverses subvencions que