Notícies
Xarxa
+
22/06/2017
Dóna una altra oportunitat als residus! Aprèn a transformar allò que ja no s'utilitza en nous objectes. Cada dia tirem molts objectes de
19/06/2017
  Abans de manipular els petards... •Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat. •No u
15/06/2017
S’ha detectat una errada material en l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 108 de 7 de juny de 20
14/06/2017
De conformitat amb l’acord de Ple de data 24 de maig de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per l’
09/06/2017
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 2 de juny de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic del Castell
21/06/2017
Ja es pot consultar el Programa d'Actes Estiu 2017, amb més d'una trentena d'activitats, a Peralada i a Vilanova de la Muga, organitzades d
19/06/2017
Granja Can Planas SL, representat per Joan Planas Portell, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un
15/06/2017
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 30 de maig de 2017 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d
13/06/2017
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017, aprovà inicialment les bases per a l’atorgament del Premi d
07/06/2017
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 2 de juny de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic del Castell