Notícies
Xarxa
07/02/2023
Mentre no plogui de manera abundant i seguida a les conques de rius i embassaments, o fins que la neu no es fongui, la sequera continua avan
06/02/2023
De conformitat amb l’acord de la Junta General universal de la societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA, en la s
25/01/2023
Per indicació del Sr. President, es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta General de la societat
23/01/2023
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Peralada ha organitzat el segon Cicle de Contacontes que es desenvoluparà al Centre de Turisme Cultu
07/02/2023
Aquest 2023 encetem la segona edició dels pressupostos participatius de Peralada! El dilluns dia 13 de febrer a les 19:00h es durà a te
02/02/2023
El dissabte de Carnestoltes, Peralada organitza una festa amb ball de disfresses, berenar i una animada rua per a tot aquell que s’hi vul
25/01/2023
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
25/01/2023
El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada en data 19 de gener de 2023, va aprovar el Plec de clàusules administrative