Notícies
Xarxa
02/12/2021
En compliment de l'article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, s'emet el s
30/11/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
11/11/2021
Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona, dona una subvenció a l'Ajuntament de Peralada per al finançament del servei de so
10/11/2021
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2021, va acordar l'aprovació provisional de la modi
08/11/2021
De conformitat amb els Decrets d'Alcaldia núm. 2021DECR000524 I 2021DECR000525 de 16 d’octubre de 2021, es publica aquest anunci per dona
02/12/2021
T'agrada el Nadal? T'agrada guarnir la casa per aquestes festes? Doncs t'animem a guarnir-la per dins i per fora. Participa al 1r Concurs d
29/11/2021
La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments
10/11/2021
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general
08/11/2021
Aprovació de preu públic per a la venda del llibre ““El Mirall de la Història. Vint-i-cinc anys d’articles d’Inés Padrosa Gorgot
05/11/2021
No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 5/2021, apr