Notícies
Xarxa
+
31/01/2017
Per Decret d’Alcaldia-Presidència de 24 de gener de 2017 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’un
24/01/2017
L’any 2016, Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona, va concedir a l’Ajuntament de Peralada diverses subvencions per
02/01/2017
Anunci sobre el Calendari Fiscal per a l’exercici 2017. DESCARREGAR Finalitzats els terminis d'ingrés assenyalats els deutes que no hag
02/01/2017
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 2 de novembre de 2016, transcorregut el termini de trenta dies d'exposi
27/12/2016
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
27/01/2017
El proper 1 de març de 2017, l’Unitat Mòbil de l’ITV es traslladarà fins a Peralada per efectuar les revisions als vehicles agrícole
11/01/2017
L’Alcalde de Peralada, Pere Torrent, i la directora del Servei  Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, han signat aquest migdia e
02/01/2017
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 2 de novembre de 2016, va aprovar provisionalment les ordenances fiscal
29/12/2016
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data