Notícies
Xarxa
+
25/05/2016
D’acord amb el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
23/05/2016
Avui dilluns 23 de maig de 2016 s’han portat a terme les proves del concurs oposició del procés selectiu per a la contractació d’un
12/05/2016
Avui, dijous 12 de maig de 2016 es publica, mitjançant el Decret d’Alcaldia 132/2016 de 10 de maig, la llista definitiva de les persones
09/05/2016
L’Ajuntament de Peralada selecciona una persona per ocupar temporalment una plaça d’auxiliar informador/a per a l’oficina de turisme.
Des del 28/04/2016 fins al 30/06/2016
El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 25 d’abril de 2016 ha adoptat l’acord d’aprovar el Pla Intern d’Igualtat de
24/05/2016
Es publica el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 150/2016 pel qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants admes
12/05/2016
Mitjançant aquest edicte, el projecte presentat per Ramadera Montpedrós, SL per a la construcció de dues naus de nova planta per a l’am
10/05/2016
La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 28 d’abril de 2016 va aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de llic
30/04/2016
A tots els veïns i veïnes: REUNIÓ INFORMATIVA · MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PERALADA. Edificació dels espais inedificats al cent
28/04/2016
Es publica el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 108/2016 pel qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants adme