Notícies
Xarxa
+
14/06/2019
En virtut del que es preveu a l'article 195 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, I 37 del Re
06/06/2019
Per Decret d’alcaldia-Presidència del dia 31 de maig de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d
28/05/2019
Publicació dels resultat de les proves de selecció per crear la Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigi
16/05/2019
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertur
09/05/2019
Seguint la ferma vocació de contribució en el panorama operístic, el Festival Castell de Peralada presenta aquest estiu a la vila la nova
08/06/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
04/06/2019
Per Decret d’alcaldia-Presidència del dia 30 de maig de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d
17/05/2019
En motiu de la Cursa ciclista Copa Catalunya Infantil Vila de Peralada, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de maig, els informem de l’efe
15/05/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
07/05/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai