Notícies
Xarxa
+
19/07/2017
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió o
12/07/2017
Avui, en data 12 de juliol de 2017, es resol per Decret d’Alcaldia- Presidència núm. 256/2017 aprovar la llista provisional d'aspirants
27/06/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
22/06/2017
Dóna una altra oportunitat als residus! Aprèn a transformar allò que ja no s'utilitza en nous objectes. Cada dia tirem molts objectes de
19/06/2017
  Abans de manipular els petards... •Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat. •No u
18/07/2017
En sessió de data 12 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte d’urbanització per a la modif
05/07/2017
No havent-se presentat cap al·legació ni reclamació contra l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’ajuntament en sessió
26/06/2017
Granja Can Planas SL, representat per Joan Planas Portell, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un
21/06/2017
Ja es pot consultar el Programa d'Actes Estiu 2017, amb més d'una trentena d'activitats, a Peralada i a Vilanova de la Muga, organitzades d
19/06/2017
Granja Can Planas SL, representat per Joan Planas Portell, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un